Storbekklia kultursti

Storbekklia kultursti

Sommeren 2014 ble den nyrestaurerte Storbekklia kultursti åpnet. Den har tilknytning til museumssetra i synnerdalen og er på cirka 3 km med merkede attraksjoner der du bl.a. finner et 2000 år gammelt jernvinneanlegg, kull- og tjæremiler, et slåtteanlegg med slåttebu og flere løer, gravhauger fra rundt år 400 og flere fangstgroper. Her ligger også den eneste bevarte årestua i bygda, som er fra 1737. Les mer