Storbekkøya museumsseter


Storbekkøya museumsseter består av en komplett setervoll og en husmannsplass. Anlegget ligger i Synnerdalen - ca 13 km og en halv kilometers biltur fra bygdesenteret Enodd.

Åpningstider sommeren 2017:
  • Fra 17. juni (17/6-30/6 + 1/9-17/9): lørdager og søndager kl 12:00-18:00 
  • Juli/august (1/7-31/8): torsdag - søndag kl 12:00-18:00.
  • Andre dager og tider på forespørsel
  • Tar også imot gruppebestillinger utenfor åpningstidene
Bestilling av mat til gruppe etter avtale. Kontakt: Heidi Tovmo eller Lillian Bakken på mobil
476 86 230 eller e-post: storbekkoya@hotmail.com 

 

Setra er utgangspunkt for en ca 3 km lang kultursti der du bl.a. finner et 2000 år gammelt jernvinneanlegg, kull- og tjæremiler, et slåtteanlegg med slåttebu og flere løer, gravhauger fra rundt år 400 og flere fangstgroper. Her ligger også den eneste bevarte årestua i bygda, som er fra 1737.

Mer info her