Storbekkøya museumsseterStorbekkøya museumsseter består av en komplett setervoll og en husmannsplass. Anlegget ligger i Synnerdalen - ca 13 km og en halv kilometers biltur fra bygdesenteret Enodd.

Åpningstider sommeren 2020
  • Fra 2. juli til 13. september:
  • September: Lørdag og søndag kl. 12.00 - 18.00
  • Juli + august: Torsdag, fredag, lørdag og søndag kl. 12.00 - 18.00
  • Tar også imot gruppebestillinger andre dager på forespørsel (også før og etter sesong).Bestillinger avtales med Heidi Tovmo eller Lillian Bakken. Tlf. 476 86 230 eller e-post: storbekkoya@hotmail.com  

Setra er utgangspunkt for en ca 3 km lang kultursti der du bl.a. finner et 2000 år gammelt jernvinneanlegg, kull- og tjæremiler, et slåtteanlegg med slåttebu og flere løer, gravhauger fra rundt år 400 og flere fangstgroper. Her ligger også den eneste bevarte årestua i bygda, som er fra 1737.


For oppdatering og andre arrangementer - følg oss på Facebook ved å trykke her