Vælkømmin

Vælkømmin åt Budala!

Budalen er en sidedal til Gauldalen i Sør-Trøndelag, Midtre Gauldal kommune - med status som nasjonalpark-kommune for Forollhogna nasjonalpark. Navnet Budalen kommer av elva Bua som har sitt utspring i hjertet av Forollhogna (tidligere også kalt Gauldalsvidda).

Ved bygdesenteret Enodd deler dalen seg der elva Ena møter Bua, og den vestre dalen heter naturlig nok Endalen. I østlig retning finner du Synnerdalen, som mange fotturistene  har som utgangspunkt når de skal opp på toppen av Forollhogna - 1332 m.o.h. eller fiske i Forollsjøen. Elva Bua er lakseførende opp til Storbudalen. Laksen fra Gaula vandrer opp hit. Fiskekort kjøpes lokalt.

Budalen landskapsvernområde
Fra Budalen og inn mot Forollhogna finner du Budalen landskapsvernområde. Formålet med opprettelsen av Budalen landskapsvernområde er å ta vare på et særpreget natur- og kulturlandskap med tilhørende planteliv, der seterlandskapet med seterbebyggelse, setervoller og kulturminner utgjør en vesentlig del av landskapets egenart.

 

Bygdesenteret Enodd
I bygdas midtpunkt Enodd finner du en flott butikk og kafé. Her kan du proviantere for din tur i Forollhogna. På butikken selges også fiskekort m.m. I Enodd finner du også en hyggelig pub, salgssted for håndverk, Budal kirke m.m.

Bygda har ca 500 innbyggere, barneskole, barnehage og tjenestesenter.