Vælkømmin


Vælkømmin åt Budala!

Budalen er ei aktiv og levende fjellbygd i Midtre Gauldal kommune i Trøndelag og med status som nasjonalpark-kommune for Forollhogna nasjonalpark.

Navnet Budalen kommer av elva Bua som har sitt utspring i hjertet av Forollhogna, tidligere også kalt Gauldalsvidda. Her finner du vakker, uberørt natur og dyktige bønder som setter preg på det enestående kulturlandskapet. I bygda finner du småbedrifter som formidler lange tradisjoner innen byggeskikk, håndverk og matlaging. Budalsstolen er et kjent eksempel.

Ved bygdesenteret Enodd deler dalen seg der elva Ena møter Bua, og den vestre dalen heter naturlig nok Endalen. I østlig retning finner du Synnerdalen, som mange fotturistene  har som utgangspunkt når de skal opp på toppen av Forollhogna - 1332 m.o.h. eller fiske i Forollsjøen. Elva Bua er lakseførende opp til Storbudalen. Laksen fra Gaula vandrer opp hit. Her er det fullt mulig å prøve fiskelykken og fiskekort kjøpes lokalt eller via inatur sine nettsider. 

 Budalen landskapsvernområde

Fra Budalen og inn mot Forollhogna finner du Budalen landskapsvernområde. Formålet med opprettelsen av Budalen landskapsvernområde er å ta vare på et særpreget natur- og kulturlandskap med tilhørende planteliv, der seterlandskapet med seterbebyggelse, setervoller og kulturminner utgjør en vesentlig del av landskapets egenart.

 

Bygdesenteret Enodd
I bygdas midtpunkt Enodd finner du en flott butikk og kafé. Her kan du proviantere for dine fjellturer. I Enodd finner du også en hyggelig pub, informasjonsknutepunkt med utsalg for lokale produkter og informasjon om ulike turmål, Budal kirke m.m.

Bygda har ca 500 innbyggere, barneskole, barnehage og et rikt kulturliv.