Nyheter


Støtt vårt arbeid for vekst og trivsel!

  • 30 November 2015 13:54
  • |
  • Ingebrigt Dragset
  • |
  • Generelt
  • |
  • 0 Kommentar(er)

Støtt vårt arbeid for vekst og trivsel!            Budalen, primo desember 2015

BUDAL BYGDEUTVIKLING BA ble stiftet i 2006 med formål «å gjøre produkter og tilbud i Budal kjent og være en støttespiller for utvikling av bygda.» I april 2013 ble organisasjonsformen endret, slik at BB i dag er ei forening/et lag som «eies og drives av medlemmene i henhold til vedtekter og de retnings-linjene for drift som årsmøtet fastsetter.»

Alle som ønsker å bidra til fremme av lagets formål kan bli medlem /støttespiller. Det blir du ved å
innbetale et beløp på minimum kr 120, - som er årets kontingent (inklusive administrasjonsgebyr) for så vel privatpersoner som bedrifter.
Det er fritt fram dersom du ønsker å bidra med mer. Og du behøver ikke å bli medlem. Pengene kommer i alle fall godt med i disse tider da Budalstol-saken er en ekstra belastning både på lagets økonomi og ressurser for øvrig!

Beløpet du velger å gi bes betalt innen 20. desember til BUDAL BYGDEUTVIKLING v/ Bjørkan Regnskap Kirkbakk, 7298 Budalen - konto nr 4202 50 41989

Husk å merk innbetalingen med «Kontingent 2015»  eller «Støtte 2015» alt etter om du er/ønsker å bli medlem eller kun bidra med støtte. Sørg uansett for at ditt navn og din adresse framkommer og oppgi også gjerne eventuell e-postadr og mobilnr! 

Vi takker for at du støtter lagets arbeid for vekst og trivsel i Budala!

ngebrigt Dragset (leder)                   Kåre Malum (nestleder)               Berit Bakken (kasserer)                             
Ingrid Brandegg (sekretær)             Ole Røttum (styremedlem)

Sist redigert: 02 December 2015 18:54
Del ...
  • Facebook