Nyheter


Utkast til besøkstrategi for Forollhogna

  • 09 January 2016 14:29
  • |
  • Ingebrigt Dragset
  • |
  • Generelt
  • |
  • 0 Kommentar(er)
Høring av utkast til besøksstrategi for Forollhogna nasjonalpark med tilliggende landskapsvernområder
Utkast til besøksstrategi for Forollhogna nasjonalpark med tilliggende landskapsvernområder er nå lagt ut til bred høring for kommentarer og innspill. Formål, rammebetingelser og definisjoner for arbeidet med strategien fremgår av kapittel 1, kunnskapgsrunnlag og situasjonsanalyse av kapittel 2, mens kapittel 3 angir viktige vegvalg og prioriteringer videre. Planen, generelt høringsbrev og bakgrunnsdokumentene er lagt ut på nettsidene www.nasjonalparkstyre.no/forollhogna.

Høringsfrist: Fredag22.januar 2016. Nasjonalparkstyret for Forollhogna ber om høringsuttalelse til besøksstrategien fra de berørte kommunener rundt Forollhogna.
Høringsinnspill sendes til Nasjonalparkstyret for Forollhogna pr. post eller e-p ost.
Post: Nasjonalparkstyrefto r Forollhogna,  postboks4 710, Sluppen,7 468 Trondheim
E- p ost: fmstpostmottak@fylkesmannen.no
Sist redigert: 12 January 2016 10:51
Del ...
  • Facebook