Budal kirke


Budal kirke


I Budalen finner du landets eneste Y-kirke der det barokkinspirerte interiøret er tilbakeført til sin opprinnelse. Kirka ble bygd på dugnad av bøndene i Budalen, uten midler, og sto ferdig i 1754. Budalskirka er den best bevarte av de fem gjenværende Y-kirkene i Norge.
Inne i kirka er det gamle interiøret svært godt bevart, og mange mener at det mest verdifulle er den hjemmesmidde taklampa i messing som ble laget i Soknedal og overrakt i 1755. Døpefonten er den samme som ble satt inn i 1754, og skåla i fonten ble laget i Nederland i 1747.

Guiding kan avtales på tlf. 480 09 276