Severdigheter

Severdigheter

I Budalen finner du landets eneste Y-kirke der det barokkinspirerte interiøret er tilbakeført til sin opprinnelse. Kirka ble bygd på dugnad av bøndene i Budalen, uten midler, og sto ferdig i 1754. Budalskirka er den best bevarte av de femgjenværende Y-kirkene i Norge.
Guiding for grupper kan avtales på tlf. 72 43 64 03/48 18 04 45.

Pilgrimsleden har i generasjoner ført folk fra Østerdalen gjennom Budalen ned til Gauldalen og videre til Trondheim og Nidarosdomen. Deler av den opprinnelige leden er fremdeles synlig langs Forollsjøen. Dagens merkede sti går i uberørt natur og gir vandrere gode muligheter til å filosofere over historiens gang og nyte naturopplevelsen.
Storbekkøya museumsseter har bygninger fra gårds- og seterdrift, og en komplett husmanns-plass.
Storbekkøya er utgangspunkt for kulturstien der du finner et 2000 år gammelt jernvinneanlegg, kull- og tjæremiler, et slåtteanlegg med slåttebu og flere løer, gravhauger fra rundt år 400 og flere fangstgroper.
Her ligger også den eneste bevarte årestua i bygda, som er fra 1737.

Seterdalene

Endalen og Synnerdalen er to ulike, og vakre seterdaler. Beite og slått har skapt et unikt kulturlandskap. 
Et hundretalls setervoller kultiverer dalsidene i fjellandskapet. 
Mange av setrene driver fortsatt melkeproduksjon her om sommeren.
Beitedyra, ku, sau og geit, møter du både langs seterveien og høyt til fjells. 
Dette gir dyra frihet til å velge de mest næringsrike og velsmakende urter, 
noe som gir melka og kjøttet særegen smak og høy kvalitet.
I fjellbygda var seterflytting og utslått en nødvendighet for å fø buskapen. Alle måtte bidra til familiens utkomme, 
og barna ble ofte satt til å gjete dyra.
I dag er budalinger opptatt av å bevare kultur og natur. Ved å tilby besøkende en smak av setras rike matfat i autentiske omgivelser, gir man nytt liv til gamle setertradisjoner. 
På flere setrer får du blant annet kjøpt rømme, skjørost, gøbb, møssmør og brunost.
Tradisjonell seterkost er vanlig sommermeny i Budalen. Jakt, fiske, slakting, bærplukking og annen høsting i naturen er med på å føre mattradisjonene videre.