Bli medlemAlle som ønsker å bidra til å fremme av lagets formål kan bli medlem. Bred oppslutning er avgjørende for å lykkes. 
Derfor ønsker vi oss mange medlemmer: både store og små, privatpersoner, familier og bedrifter, utflyttere og hyttefolk! Jo flere og mer allsidig - jo bedre! Og det er opp til deg selv å avgjøre hvor aktiv du ønsker å være.

Du blir medlem ved å innbetale medlemsavgiften som for tiden er:
  • Enkeltperson Kr 150,-
  • Familiemedlemskap Kr 250,-
  • Bedrift/lag             Kr 250,- 
Dette innbetales til lagets konto nr 4202 50 41989 i Sparebank 1. Husk og oppgi navn, adresse og gjerne også eventuell e-postadr og mobilnr.
NB! Ved familiemedlem ber vi om at du skriver navn og fødselsår på alle familiemedlemmer.Velkommen som medlem i Budal Bygdeutvikling! 

- vekst og trivsel