Budal Bygdeutvikling


Budal Bygdeutvikling ble stiftet i 2006 med formål "å gjøre produkter og tilbud i Budal bedre kjent samt være en støttespiller for utvikling av bygda."
I april 2013 ble organisasjonsformen endret, slik at BB i dag er ei forening/et lag som "eies og drives av medlemmene i henhold til vedtekter og de retningslinjene for drift som årsmøtet fastsetter."

Alle som ønsker å bidra til å fremme av lagets formå
l
kan bli medlemmer av laget. Bred oppslutning og aktiv deltagelse er avgjørende for å lykkes. 
Derfor ønsker vi oss mange nye medlemmer: både store og små, privatpersoner og bedrifter, utflyttere og hyttefolk! Jo flere og mer allsidig - jo bedre!

Støtt laget du også! Bli medlem eller støtt vår virksomhet med en pengegave.
Du kan enkelt registrere deg her og nå!

Nedenfor finner du informasjon om lagets aktiviteter, møter etc. Hensikten er å styrke kontakten mellom lagets medlemmer og styret

Lagets vedtekter finner du her.

Medlemsoversikt pr 01.07.15 finner du her.
Vi mangler kontaktinfo som gjøre det mulig å kommunisere via sms og e-post og ber deg derfor fylle ut og sende oss skjemaet som du finner her

Lagets styret i 2017 består av :

 Ole Martin Svardal  Leder  ole.10.05@hotmail.com  456 81 193
 Ole Røttum  Kasserer, nestleder  ole.rottum@gauldalen.no
 915 52 462
 Torill Haueng  Sekretær    418 06 834
 Terje Pedersen  Styremedlem    468 36 026
 Knut Storrø  Styremedlem    952 20 189


  

Ta gjerne kontakt med den ansvarlige i styret for nærmere opplysninger om aktuelle saker/tema. 


Følgende prosjekter er for tiden under arbeid. Prosjektbeskrivelse finner du ved å klikke på "navnet":Bygdesymbol Veiskilting Budalsguider Budal Bedriftsforum - Seterdag (Slåttadag) - Setersmak 2016 - Budalstolen

Styret oppfordrer medlemmene til å ta kontakt om saker og idéer de brenner for!