Nødjelp


Nødhjelp/Emergency

Lege/Emergency: Tlf. 113

Politi/Police: Tlf. 112
Brann/Fire department: Tlf. 110

Lensmannskontor/Police station
:
Tlf. 72 43 30 00
Øyeblikkelig legevakt/Doctor on duty:
Tlf. 72 48 01 00
Legekontor (kommunelege)/Doctor’s office:
Tlf. 72 43 03 20
Veterinær/Veterinarian:
Tlf. 72 43 19 55
Apotek1 Støren/Pharmacy Støren:
Tlf. 72 43 80 80