Storbekklia kultursti


Storbekklia kultursti

Opplev historiske spor etter omfattende fremstilling av jern og kull langs denne flotte opparbeidede kulturstien! Storbekklia kultursti er et flott turmål for de som vil ferdes i vakker natur og samtidig lære om lokal historie og kultur. 

Stien starter ved Storbekkøya museumsseter i Synnerdalen og er ca. 3 km lang med moderate stigninger. Deler av stien har universell utforming og kan benyttes av rullestolbrukere. Ellers består stien av et underlag som er fast og jevnt og innehar moderate hindringer. Det er også flere rastebenker langs stien. Turen tar ca. 1-2 timer og krever ingen spesielle ferdigheter. 

Langs stien vil du finne infotavler ved de ulike kulturminnene. Her kan du få oppleve hvordan den omfattende fremstilling av jern og kull har preget området. Langs stien vil man blant annet finne et 2000 år gammelt jernvinningsanlegg, kull- og tjæremiler, et slåtteanlegg med slåttabu og flere løer, gravhauger fra rundt år 400 og flere fangstgroper. I tillegg ligger den eneste bevarte årestua i bygda her, som er fra 1737.

Turen er også å finne på tur-appen Outtt! Søkerord: "Storbekklia kultursti i Budal". 

Etter endt tur er museumsseteren verdt et besøk hvor de i sommermånedene tilbyr mat- og kaffeservering. Her er det god infrastruktur med parkering og toalett. 
For mer informasjon om Storbekkøya museumsseter se; /Storbekkoeya-museumsseter.html

 Les mer