Nyheter


Årsmøte i Budal Bygdeutvikling

  • 18 April 2018 17:16
  • |
  • Ole Martin Svardal
  • |
  • Generelt
  • |
  • 0 Kommentar(er)

Det innkalles til

Årsmøte i Budal Bygdeutvikling

Mandag 30.4.2018 kl. 19.00

I Budal flerbrukshus

Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
3. Styrets årsberetning
4. Regnskap
5. Arbeidsplan og budsjett for kommende år
6. Valg i følge vedtekter
7. Valg av revisor
8. Fastsettelse av honorar og kontingent
9. Innkomne saker

Saker som ønskes behandlet må sendes til leder Ole Martin Svardal innen 29.4.

Enkel servering

Styret i Budal Bygdeutvikling

Sist redigert: -/-
Del ...
  • Facebook