Nyheter


Budalstolen på avveie!?

  • 14 August 2015 11:11
  • |
  • Ingebrigt Dragset
  • |
  • Generelt
  • |
  • 0 Kommentar(er)
Flere har oppfordret Budal Bygdeutvikling om å engasjere seg i saken. Tidligere i sommer er det således søkt Patentstyret om rettighetene til varemerket "Budalstolen" i håp og tro om at dette skal gi muligheter for bedre styring og kontroll med bruken av navnet. Vi avventer fortsatt behandling av søknaden og vil ta stilling til aktuelle "åtgjerder" så snart svar foreligger.
Sist redigert: 14 August 2015 11:24
Del ...
  • Facebook