Nyheter


Stor satsing på verdiskaping i Budalen

  • 04 April 2018 21:47
  • |
  • Budal Bygdeutvikling
  • |
  • Generelt
  • |
  • 0 Kommentar(er)

Budal bygdeutvikling har i samarbeid med Forollhogna nasjonalparkstyre og lag/foreninger i Budalen lansert et prosjekt for økt verdiskaping. Det nystartede prosjektet har fått økonomisk støtte fra den nasjonale tilskuddsordningen "villreinfjellet som verdiskaper".  

Prosjektet har tre hovedmål/delprosjekt:

1.     Utvikle et informasjonsknutepunkt i Budal Sentrum

-         Turismen i Budalen har tradisjonelt vært lite organisert. For å gjøre noe med dette ønsker vi å utvikle et informasjonsknutepunkt, med bemanning i sommermånedene. Dette vil føre til en større satsing på turisme, og være viktig for å kunne tiltrekke seg turister fra utenfor bygda/kommunegrensen. Budalen har allerede stort besøk av turister, og å utnytte dette til økt verdiskaping er et viktig mål med prosjektet.

2.     Skape/videreutvikle nye turmål

-         Et av hovedmålene med prosjektet er å fordele belastningen fra turisme. Bl.a. er stien opp til Forollhogna godt kjent. Dette fører naturlig nok til økt turisme der. En stor del av turgåerne i Budalen er hyttebeboere/turister, og disse har ofte mindre kjennskap til alternative turmål.

3.     Parkering, skilting og rasteplasser

-         For at de nye turstiene skal bli tatt i bruk er det nødvendig å tilrettelegge for parkeringsplasser, gjerne sammen med enkle rasteplassløsninger.  Skilting er også viktig for at turene blir tatt i bruk.

 

Gjennom den nasjonale ordningen har Budal Bygdeutvikling fått innvilget kr. 780 000. Totalbudsjettet er på kr. 1 560 000 over en fireårsperiode.

Budal bygdeutvikling arrangerte et oppstartsmøte for prosjektet på januar. Der ble lag/foreninger, grunneierlag, veilag og andre interessenter invitert. Prosjektet fikk stor tilslutning, og tre delprosjektgrupper ble etablert.

For at et slikt prosjekt skal gjennomføres er det viktig at hele bygda involveres. Vi ønsker derfor å invitere alle i Budalen til et informasjonsmøte/folkemøte i Budal Flerbrukshus onsdag 11. april kl. 19.00. Der vil det bli gitt mer informasjon om bakgrunnen for prosjektet, og prosessen frem til nå. Det vil bli mulighet til å komme med innspill, og vi ønsker en god diskusjon rundt prosjektets innhold. Vi håper mange har mulighet til å komme!


Bildet er fra oppstartsmøte i Januar. Foto av Janne Eggen Storlimo

Sist redigert: 04 April 2018 23:04
Del ...
  • Facebook