Om budal.net


Nettstedet for alle med interesse for og tilknytning til Budalen!

Vi har gleden av å presentere vårt nye nettsted!
Nettstedet skal være ei moderne oppslagstavle for alle som ønsker å vite mer om bygda vår, hva vi har å tilby og hva som skjer.

Budal.net er et prosjekt i regi av Budal Bygdeutvikling og driftes av en redaksjon bestående av følgende medlemmer:

 Ole Martin Svardal  Budal Bygdeutvikling   ole.10.05@hotmail.com  456 81 193 
 Helge Storli  Skole/barn/ungdom  helge.storli@gauldalen.no  917 85 478
 Olav Storli  Budal IL  ostorli@online.no  900 58 216
 Olav Svardal  Landbruk  olav.svardal@gauldalen.no  909 55 795
 Ole Røttum  Skyting/Jakt&fiske  ole.rottum@gauldalen.no  915 52 462

Vi mottar gjerne synspunkter på nettstedet vårt i form av kommentarer & spørsmål, råd & tips, ros & ris. La oss derfor høre fra deg! 
Ønsker du likeledes å bidra med stoff til nettsida om møter, aktiviteter, o.l. er du velkommen til å kontakte oss!   
 
Benytt vårt PayPal billett-/betalingsystem ved lokale arrangementer!
Kontakt redaksjonen for nærmere info