Seterdalene


Seterdalene i Budal representerer et landskap som er preget av variert og kontinuerlig bruk gjennom lang tid. Her har våre forfedre satt spor etter seg gjennom årtusener. I Budal har det trolig vært drevet setring siden 1600-tallet og mange av bygningene i området er fra 1700-tallet. Endalen og Synnerdalen er to ulike og vakre seterdaler. Beite og slått har her skapt et unikt kulturlandskap og et hundretalls setervoller kultiverer dalsidene i fjellandskapet. Mange av setrene driver fortsatt med melkeproduksjon i sommermånedene. Beitedyra, ku, sau og geit, møter du både langs seterveien og høyt til fjells. Dette gir dyra frihet til å velge de mest næringsrike og velsmakende urter, noe som gir melka og kjøttet særegen smak og kvalitet.


I fjellbygda var seterflytting og utslått en nødvendighet for å fø buskapen. Alle måtte bidra til familiens utkomme, og barna ble ofte satt til å gjete dyra. Det er stort biologisk mangfold i området, og det finnes flere sjeldne plantearter som indikerer at dette er gamle slått- og beitemarker. Tradisjonen med utmarksslått har levd lenge i Budal, og fortsatt er det områder som skjøttes på denne måten. I seterdalene drives det fortsatt aktiv setring, og området er representativt for seterdaler i regionen. Seterdalene i Budal dekker et stort areal og er lite preget av moderne tekniske inngrep. 
I dag er budalinger opptatt av å bevare denne kulturen og naturen samtidig som man gir nytt liv til gamle setertradsjoner ved å tilby besøkende en smak av setras rike matfat i autentiske omgivelser. På flere setrer får du blant annet kjøpt rømme, skjørost, gøbb, møssmør og brunost. Tradisjonell seterkost er vanlig sommermeny i Budalen.

Jakt, fiske, slakting, bærplukking og annen høsting i naturen er med på å føre mattradisjonene videre. Disse sporene ser vi i dag i form av steinalderboplasser, fangstanlegg, jernvinneanlegg, kullmiler, høyløer, seteranlegg, beiteområder og slåtteområder med stort mangfold av plantearter.
Seterdalene i Budal er også mye brukt i forbindelse med forskning og undervisning og det er foretatt mange slags kartlegginger. 

Storbekkøya museumsseter er et godt utgangspunkt for den som vil lære mer om seterkulturen og historien i seterdalene i Budal.