Severdigheter


Severdigheter

I Budalen finner du landets eneste Y-kirke der det barokkinspirerte interiøret er tilbakeført til sin opprinnelse. Kirka ble bygd på dugnad av bøndene i Budalen, uten midler, og sto ferdig i 1754. Budalskirka er den best bevarte av de femgjenværende Y-kirkene i Norge.
Guiding for grupper kan avtales på tlf. 480 09 276 

Pilgrimsleden har i generasjoner ført folk fra Østerdalen gjennom Budalen ned til Gauldalen og videre til Trondheim og Nidarosdomen. Deler av den opprinnelige leden er fremdeles synlig langs Forollsjøen. Dagens merkede sti går i uberørt natur og gir vandrere gode muligheter til å filosofere over historiens gang og nyte naturopplevelsen.

Storbekkøya museumsseter har bygninger fra gårds- og seterdrift, og en komplett husmanns-plass.
Storbekkøya er utgangspunkt for kulturstien der du finner et 2000 år gammelt jernvinneanlegg, kull- og tjæremiler, et slåtteanlegg med slåttebu og flere løer, gravhauger fra rundt år 400 og flere fangstgroper.
Her ligger også den eneste bevarte årestua i bygda, som er fra 1737.