12 LOD SØLV


Friluftsspelet 12 Lod Sølv

Friluftsspelet 12 Lod Sølv ble for første gang satt opp i 2012 og baserer seg på en roman av Per Gunnar Voll. Romanen bygger på en virkelig hendelse fra 1745, hvor ungjente Anne Olsdatter Moen ble voldtatt av en reinjeger ved fjellet Forollhogna mens hun var på vei tilbake fra et bryllup i Dalsbygda i Os. 9 måneder senere fødte hun ei datter og siden hun ikke kunne navngi faren ble det reist sak mot henne. 

I bygdeboka for Budalen står det:
"Ole Eriksen og kona Siri Larsdatter hadde sønnen Erik og datteren Anne. Det var denne Anne Olsdatter som kom så ille ut på heimtur fra et bryllup der hennes søskenbarn, enken Marit Estendatter sto brud til Olle Toresen Vangsgjelten. Denne Anne Olsdatters gjestebudsreise midtsommers 1745 kom for på det Alminnelige Sageting på Vinsnes den 8.juli året etter. Anne hadde i mellomtiden født et barn som hun ikke visste å navngi far til. Dermed sto hun for rett og dom."

Spelet fremføres i vakre omgivelser med gamle seterhus og hesjer ved Storbekkøya museumsseter.

Er du nysgjerrig på hele historien bak spelet? Romanen 12 Lod Sølv er til salg ved infopunktet i Enodd sentrum. Her finner man også romanens to oppfølgere- "Anne Olsdatter Moen" og "Anne". Førstnevnte forteller hvordan det gikk videre med Anne, hvor hun her møter en ukjent kultur i et bymiljø som skal gi henne nye prøvelser i livet. Den siste boka tar også for seg prøvelser i Annes liv, men også lykkelige stunder i livet på Bergstaden. Sammen utgjør disse en trilogi om den dramatiske hendelsen, som bygger på en sann historie om Anne Olsdatter Moen.